logo
PEGAS TOUR
CESTOVNÁ KANCELÁRIA
 
Zákaznícka linka
032/ 7444 473
 
 

ZĽAVA FIRST MINUTE až do 20%

POBYTY - individuálnou a autobusovou dopravou

LETECKÉ POBYTOVÉ ZÁJAZDY

 
ZĽAVA
12% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 31.12.2019
 
ZĽAVA
10% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 31.01.2020
 
ZĽAVA
7% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 29.02.2020
 
ZĽAVA
5% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 31.03.2020
 

Uvedené zľavy za skorý nákup sa vzťahujú na ponuku pobytov na minimálne 7 nocí a ponuku poznávacích zájazdov PEGAS TOUR na rok 2020. Všetky zľavy je potrebné si uplatniť hneď pri uzatváraní Zmluvy o zájazde alebo Zmluvy o pobyte alebo službe jednorazovo, spätne sa uplatniť nedajú. Pre nárok na zľavu FIRST MINUTE, VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ stačí zaplatiť zálohu vo výške 50% z celkovej ceny zájazdu alebo pobytu alebo služby a doplatok 30 dní pred začiatkom zájazdu, pobytu alebo služby, ak nie je dohodnuté inak.

Zľavy pri pobytoch sa poskytujú z ceny základných lôžok (1. a 2. lôžko) dospelej osoby z tabuľkových cien hotelov resp. z tabuľkových cien apartmánov. Pri pobytových zájazdoch na minimálne 7 nocí máte nárok pri úhrade celej sumy zájazdu, pobytu alebo služby jednorazovo do uvedených termínov zliav na ďalšiu zľavu NAVIAC +2%. Zľavy FIRST MINUTE a NAVIAC a VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ sa dajú kumulovať. Pri skupinových kalkuláciách sú ceny a zľavy stanovené individuálne.

 

 NAVIAC +2 %

Pri pobytoch na minimálne 7 nocí a pri poznávacích zájazdoch označených zľava FIRST MINUTE máte nárok pri úhrade celej sumy zájazdu jednorazovo do uvedených termínov zliav na ďalšiu zľavu NAVIAC +2 %.

 

ZĽAVA FIRST MINUTE až do 15%

POZNÁVACIE ZÁJAZDY - autobusovou a leteckou dopravou, karneval a Veľká noc

MORE a POZNÁVANIE letecky

Zľavy pri poznávacích zájazdoch sa poskytujú z tabuľkových cien. Zľavy sa neposkytujú z ceny prísteliek, z detských cien, zo žiadnych možných alebo povinných príplatkov. Pri pobytoch na minimálne 7 nocí a pri poznávacích zájazdoch máte nárok pri úhrade celej sumy zájazdu jednorazovo do uvedených termínov zliav na ďalšiu zľavu NAVIAC +2%. Zľavy FIRST MINUTE a NAVIAC a VERNÝ KLIENT a SENIOR 55+ sa dajú kumulovať. Pri skupinových kalkuláciách sú ceny a zľavy stanovené individuálne.

 
ZĽAVA
7% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 31.01.2020
 
ZĽAVA
5% FIRST MINUTE
+2% NAVIAC
+3% VERNÝ KLIENT
+3% SENIOR 55+
do 31.03.2020